We werken samen met de firma Fiers uit Gent. Zij leveren onze breughelkippen. Deze kippen lopen vrij maar wel binnen.

Onze 2de leverancier is Nicolas. Hij brengt ons elke vrijdag onze hoeve kippen. Deze kippen lopen vrij en buiten.